De Geluksacademie

PROGRAMMA
13.00 uur             Feestelijke opening met de Grote Geluksbingo door Bort Koelewijn  
13.30 uur             Geluksgericht werken (in uitbreekkamers)
Kamer Geluksroute
Kamer Kernkracht
Kamer Hartelijke Samenleving  
14.10 uur             Blik op de toekomst van het geluksgericht werken (plenair)  

Uitnodiging kick-off Stichting Geluksacademie
De Geluksacademie is een eigen stichting geworden! Dat gaan we 19 maart 2021 vieren tijdens een vrolijke kick-off. We starten met een online bingo onder leiding van Bort Koelewijn, de burgemeester van Kampen. Aansluitend houden we een kort online symposium over geluksgericht werken.

Meld u direct aan via https://kickoffgeluksacademie.eventbrite.nl
De missie van de stichting is om mensen en de samenleving gelukkiger te maken. We doen dat middels een aanpak die gericht is op kansen, talenten en het versterken van wat goed gaat.
Want alles wat aandacht krijgt groeit!

Ga naar https://kickoffgeluksacademie.eventbrite.nl om uw aanmelding te bevestigen
U ontvangt dan een online link voor deelname en een bingokaart.
We hopen u 19 maart te ontmoeten!

Hartelijke groet,             Bestuur Stichting Geluksacademie

Roeland Tameling (voorzitter)
Ed Wezenberg (secretaris)
Francien Steunenberg (penningmeester)
Albert Barth 
Laura Weiss

Kamer Geluksroute
Maak kennis met de Geluksroute. De Geluksroute is een methodiek om mensen zelf weer aan het roer van hun leven  te zetten, en daarmee mensen krachtiger mee te laten doen in de samenleving. De Geluksroute richt zich op mensen die hoog risico hebben op een laag welbevinden door eenzaamheid, (chronische) gezondheidsklachten en een lage sociaaleconomische status.  Deze mensen kunnen in een negatieve spiraal komen van meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven. Hulpverlenen is van nature gericht op het oplossen van problemen. Het risico daarvan is dat mensen als probleem geframed worden en dat ze zichzelf ook als probleem gaan ervaren. De Geluksroute biedt handreikingen om hier anders mee om te gaan. Je merkt dat mensen zich meer gezien voelen en dat professionals meer plezier in hun werk ervaren. Ruth Deddens neemt u mee.

Kamer Kernkracht
Maak kennis met ons programma Kernkracht. Kernkracht is een methodiek die we samen met het KCWO ontwikkeld hebben om polarisatie tegen te gaan. We passen binnen Kernkracht de principes van het geluksgericht werken toe op samenlevingsniveau. Daarom hebben we het niet over depolarisatie maar over het vergroten en versterken van de maatschappelijke stabiliteit. Het geluksgericht werken biedt hier praktische handvatten voor.  Vooral tijdens de Covid-19 pandemie wordt het belang van aandacht geven aan stabiliteit voelbaar. Door de ziekte en de maatregelen tegen de verspreiding ervan worden direct alle psychologische basisbehoeften van welbevinden aangetast. Dat verklaart de enorme impact van de coronacrisis. Met het product Kernkracht bieden we handvatten om met deze crisis om te gaan. Alma van Steenbergen reikt ze aan.

Kamer Hartelijke Samenleving
Bij geluksgericht werken gaat het om optimaal functioneren van mensen in de samenleving en om het optimaal functioneren van de samenleving zelf. Hoe zorgen we samen voor een hartelijke, open samenleving? Hoe kunnen we meer gewicht geven aan de maatschappelijke rollen en de veerkracht van alle mensen? De Geluksacademie benadert inclusie vanuit deze positieve insteek en laat de kansen en mogelijkheden zien voor een hartelijke samenleving. De uitdaging hierbij is om inclusie niet vóór de samenleving te organiseren, maar het initiatief van binnenuit te laten ontstaan door de samenleving zelf. Wat daarmee bedoeld wordt, legt onze hartelijke gastheer Roeland Tameling graag uit.

Stichting Geluksacademie helpt gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven om dat op succesvolle wijze te doen, door advies, coaching, training en intervisie.

Neem voor meer informatie contact op met Roeland Tameling: 06-17453490 /  geluksacademie@roelandtameling.nlDe Geluksacademie is een platform dat het geluksgericht werken stimuleert. Geluksgericht werken geeft aandacht aan wat mensen willen, kunnen en wat hen verbindt. De academie adviseert en ondersteunt organisaties en overheden om anders te denken en te doen. Om individuele mensen effectief te begeleiden ontwikkelde de academie de Geluksroute en het Geluksbudget. We trainen professionals als Geluksconsulent en ondersteunen hen met ervaren advies en supervisie. Ook ontwikkelen wij programma’s voor gemeenten om het geluksgericht werken in te zetten voor maatschappelijke stabiliteit.

De Geluksacademie werkt samen met Universiteit Twente en diverse gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in midden Nederland.

Meer weten over ons? Hier lees je meer. En bekijk onze mooie flyer: