“Stop met framen in problemen”

Tijdens de workshop ‘Geluksgericht Werken en Eenzaamheid’ legde Ruth Deddens uit waarom mensen heel snel in een neergaande ‘eenzaaamheidsspiraal’ terecht komen. Burgers die met problemen kampen ervaren schaarste, waardoor zij tunnelvisie ontwikkelen en voor korte termijn oplossingen kiezen. Zij framen zichzelf als probleem en al snel worden zij door hun omgeving ook als probleem gezien. Dit leidt tot een sociaal isolement en eenzaamheid.

“Het is niet eenvoudig om de neergaande spiraal te doorbreken”, aldus Deddens, “het vereist een omkeer in het denken van de hulpverlener.”

De berenfamilie op de markt van Hengelo (foto Wijkracht)

De berenfamilie op de markt van Hengelo (foto Wijkracht)

Het Geluksgericht werken gaat niet aan de problemen voorbij maar geeft aandacht aan en investeert in datgene wat iemand ontspanning en welbevinden biedt. Oefeningen met de methode tijdens de conferentie lieten zien dat het nog niet zo gemakkelijk is om een cliënt te stimuleren uit de klaagmodus te komen en om niet direct met oplossingen klaar te staan.

De Geluksacademie biedt De Geluksroute aan voor mensen die kampen met eenzaamheid. In een traject van een aantal gesprekken wordt verkend wat iemand energie geeft, gekoppeld aan een activiteit. Dit is puur maatwerk: de een kiest voor een schildercursus, de ander voor sporten of paardencoaching. Indien nodig wordt de activiteit met een Geluksbudget ondersteund.

De resultaten zijn verrassend: in gemeente Harderwijk daalde bij deelnemers de eenzaamheid van 9.0 (sterk eenzaam) naar 5.9 (matig eenzaam) op een schaal van 0 tot 11.

In Hengelo wordt de Geluksroute door de gemeente Hengelo en Wijkracht ingezet.

Ruth Deddens herinnerde de aanwezigen eraan dat in Nederland de eenzaamheid sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is gestegen. Zij gaf de deelnemers een vraag mee als huiswerk: “Is het huidige beleid waarin de omgeving ter ondersteuning wordt ingezet wel effectief? Of is het tijd voor een maatschappelijke omslag en een andere manier van denken en doen in zorg en welzijn?”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s