18 maart: Uitwisselingsbijeenkomst Geluksroute

Relevante vragen

  • Op welke verschillende manier is de Geluksroute ingezet?
  • Voor welke specifieke doelgroepen?
  • Wat zijn succesfactoren?
  • Wat zijn verbeterpunten en barrières?
  • Wat zijn nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen?
  • Wat zijn (nieuwe) tools en welke tools verdienen nog aanpassing?
  • Wat is het maatschappelijke rendement?
  • Wie kan en wil wat betekenen in het vervolg?

Naast veel gemeenten en welzijnsorganisaties zullen er ook mensen van
de Universiteit Twente met expertise op het gebied van geluksgericht
werken aanwezig zijn. Professor Gerben Westerhof deelt met ons de nieuwste wetenschappelijke inzichten over geluksgericht werken en de positieve psychologie. Ook promovenda op de Geluksroute, Laura Weiss, is
aanwezig en denkt met ons mee.

Waar?

Op de Universiteit Twente: Technohal 3138 & het atrium in hetzelfde gebouw. Parkeren: P0 en P4 liggen naast de technohals. Zie adresgegevens en plattegrond campus: https://www.utwente.nl/contact/route/#plattegrond

Met wie?

Gerben Johan Westerhof, professor Psychology, Health & Technolog at University Twente

Laura Weiss, postdoctoral research fello North-West University, South Africa

Ruth Deddens, adviseur sociaal domein, oprichter Geluksacademie

Gerdien Rots, fractievoorzitter, communicatietrainer, dagvoorzitter

Programma

12.45 -13.30 uur        ontvangst met koffie/thee in Atrium

13.30-13.40 uur          opening door dagvoorzitter Gerdien Rots

13.40-13.55 uur           introductielezing/college historie Geluksroute – Gerben Westerhof & Laura Weiß

13.55-14.40 uur          sessie uitwisselen ervaringen -gefaciliteerd door Gerdien Rots & Ruth Deddens

14.40-15.00 uur          pauze in Atrium

15.00-15.15 uur          inspiratiecollege nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen geluksgericht werken – Gerben Westerhof & Laura Weiß

15.15-15.50 uur         sessie “hoe nu verder?” – gefaciliteerd door Gerdien Rots & Ruth Deddens

15.50-16.00 uur         afsluiting door dagvoorzitter Gerdien Rots

16.00-17.00 uur         borrel in Atrium

Aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Voor vragen kunt u
terecht bij Alma van Steenbergen via alma@geluksacademie.org