Geluksgericht werken

We kennen ze allemaal: mensen die je wat meer licht en plezier gunt in het leven. Mensen die leven in een vicieuze cirkel van zorgen, problemen en eenzaamheid.

De Geluksroute en het Geluksbudget vormen een effectieve methodiek voor gemeenten en welzijnsinstellingen om de negatieve spiraal te doorbreken. Wij trainen Geluksconsulenten die deelnemers door middel van de toolbox van de Geluksroute hun droom of passie te laten (her)ontdekken. Vervolgens stimuleren zij hen praktische stappen hierin te maken en ondersteunen hen zo nodig met een Geluksbudget.

Onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers met deze aanpak uit hun isolement stappen en minder zorg nodig hebben.

Het geluksgerichte werken is niet alleen effectief voor individuen maar ook voor de samenleving als geheel. Het Kernkrachtprogramma van De Geluksacademie kan worden ingezet voor een stabiele, inclusieve samenleving met meer verbinding en vertrouwen.

“Ik lééf weer!”

“Je kwam voor mij en niet voor mijn problemen. Je positieve aandacht heeft mijn leven veranderd.”