Wie zijn wij?

Ruth Deddens-Berentschot (51) is adviseur Sociaal Domein. Ruths kwaliteiten liggen op het gebied van maatschappelijke innovatie en experimenteren. Ruth is coach in opleiding en is lid van de Initiatiefgroep Eigen Regie, een lobbygroep die de eigen regie-aanpak in de landelijke wetgeving tracht te borgen. Ruth is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en vindt het belangrijk dat ieder mens tot zijn/haar recht komt.

De Geluksacademie biedt haar het perfecte platform voor het uitdragen van haar visie. Als eigenaar van de Geluksacademie ontwikkelt en bewaakt zij de inhoud en richt zich op netwerken, advies en training.

Lucia de Vries (55) heeft een achtergrond in Peace Studies en werkt als journalist en communicatie consultant. Ze publiceert in diverse kranten (Trouw, Nederlands Dagblad) en verzorgt de communicatie voor 50 Tinten Groen Assendorp.

Ze is auteur van het Geluk Magazine. Met veel plezier verzorgt ze de communicatie van De Geluksacademie.

Alma van Steenbergen (44) is een bevlogen en daadkrachtige professional in het sociale domein. Ze is sterk in pionieren; nieuwe initiatieven gestalte geven. 

Sinds 2019 is Alma parttime districtshoofd bij De Zonnebloem. Hiervoor werkte ze ruim 10 jaar bij VluchtelingenWerk Nederland.  Haar ruime ervaring als projectleider en met het ontwikkelen van projecten komen goed van pas binnen de Geluksacademie.