Wie zijn wij?

Ruth Deddens-Berentschot

Ruth Deddens-Berentschot is als adviseur verbonden aan De Geluksacademie. Ze is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en vindt het belangrijk dat ieder mens tot zijn/haar recht komt. Deze nieuwsgierigheid ligt aan de basis van haar innoverende activiteiten binnen het sociaal domein. Haar kracht ligt in de verbinding van denken, doen en beleid.

Ruth is bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie, extern adviseur voor het VSB-fonds Mens en Maatschappij in Overijssel en lid van de klachtencommissie Baalderborg Groep.

Haar expertise is geluksgericht werken, inclusie en betrokkenheid van inwoners. Als vrijwilliger ondersteunt ze talrijke burgerinitiatieven waaronder De Zwolse Pepermunt (lokaal geld, energie-armoede). Voor het filosofisch blad Soφie interviewt ze wetenschappers over de relatie tussen hun levensovertuiging en hun praktijk.

Lucia de Vries heeft een achtergrond in Peace Studies en werkt als journalist en communicatie consultant. Ze publiceert in diverse kranten (Trouw, Nederlands Dagblad) en verzorgt de communicatie voor 50 Tinten Groen Assendorp.

Ze is auteur van het Geluk Magazine. Met veel plezier verzorgt ze de communicatie van De Geluksacademie.

Alma van Steenbergen is een bevlogen en daadkrachtige professional in het sociale domein. Ze is sterk in pionieren en gericht op resultaat. Draagvlak, samenwerking en verbinding staan daarbij centraal.

Sinds 2019 is Alma districtshoofd bij De Zonnebloem. Ze fungeert als linking- pin tussen het landelijk beleid en de uitvoering daarvan in de provincie Gelderland. Hiervoor werkte ze ruim 10 jaar als projectleider bij VluchtelingenWerk Nederland

Het versterken van mensen opdat zij volwaardig mee kunnen doen in de
maatschappij loopt als een rode draad door Alma’s werkzame leven. Ook middels de Geluksacademie levert zij daar heel graag een bijdrage aan.